Què és SOCIE?

SOCIE és una plataforma que posa en comú a totes i tots els professionals que treballen en l’àmbit de l’oci educatiu. Perquè hauries de formar part? A SOCIE volem compartir experiències al voltant de l’educació activa, basades en la participació. Podrem conèixer i reconèixer a companyes i companys que treballen cada dia per construir una ciutadania més responsable, crítica, i compromesa amb la millora social. Sabem que és molt dur sentir-se sol/a a mentre es desenvolupa una tasca extraordinària. A SOCIE compartim claus metodològiques, ens formem, treballem juntes.

SOCIE és una plataforma que posa en comú a totes i tots els professionals que treballen en l’àmbit de l’oci educatiu. 

Perquè hauries de formar part? A SOCIE volem compartir experiències al voltant de l’educació activa, basades en la participació. Podrem conèixer i
reconèixer a companyes i companys que treballen cada dia per construir una ciutadania més responsable, crítica, i compromesa amb la millora social.
Sabem que és molt dur sentir-se sol/a a mentre es desenvolupa una tasca extraordinària. A SOCIE compartim claus metodològiques, ens formem, treballem juntes.

COMENÇAR