Avís legal

Llija atentament el següent avís legal relatiu al lloc web d’ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE (www.socie.org), d’ara en avant L’ENTITAT.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.socie.org/ (d’ara en avant, la pàgina web) titularitat de L’ENTITAT, amb CIF G98536220 i domicili social en Carrer José Luis Lazkanoiturburu, 14. 46940-Manises (València). Amb les següents dades de contacte:

Telèfon: (+34) 961144415 i Correu-e: hola@socie.org

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Aceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de manera periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden patir modificacions.

L’ENTITAT, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de manera visible en la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. L’ENTITAT fa els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

La Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el web site.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de L’ENTITAT i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de L’ENTITAT o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website.

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a EMPRESA O ENTITAT, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

7. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d’EMPRESA O ENTITAT, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

8. Política de Privacitat

L’ENTITAT està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) L’ENTITAT informa els USUARIS dels llocs web: https://www.socie.org/, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’ENTITAT es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

8.1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE

Amb domicili social a aquest efecte en carrer José Luis Lazkanoiturburu, 14. 46940-Manises (València)

Telèfon: (+34) 961144415  i Correu-e: hola@socie.org.

8.2. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de L’ENTITAT posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per l’ENTITAT, així com conéixer l’opinió dels usuaris, i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

8.3. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per l’interessat i aquest estiga legitimat per a això.

8.4. Legitimació

L’ENTITAT està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

8.5. Exactitud de les dades

D’altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l’àrea o departament corresponent de L’ENTITAT.

8.6. Destinataris

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei.

8.7. Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
 • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita siga satisfet, remesa a l’adreça: ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE, domicili social a aquest efecte en Carrer José Luis Lazkanoiturburu, 14. 46940-Manises (València)

 En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

8.8. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que L’ENTITAT, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

9. Política de Cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.

A continuació trobarà informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar-les en el seu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

9.1. Què són les Cookies?

Les Cookies són arxius que els llocs web o les aplicacions instal·len en el navegador o en el dispositiu (telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc o per l’aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seua visita.

Com la majoria dels llocs en internet, aquest lloc web utilitza Cookies per a:

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma que ha seleccionat o la grandària de lletra.
 • Conéixer l’experiència de navegació de l’usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com a quines pàgines ha visitat l’usuari o quant temps ha romàs en el lloc web.

L’ús de Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferits als interessos de l’usuari, per a proporcionar-li una millor experiència sempre que visita el lloc web.

Aquest lloc web utilitza Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

9.2. Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies, en funció de la seua permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantinga identificat en el lloc web) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les Cookies poden classificar-se de la següent forma:

 • Estrictament necessàries (tècniques): Són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitzen per a identificar-li en el lloc web amb els següents objectius:
 • Mantindre a l’usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a aquest lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seua navegació sense haver de tornar a identificar-se.
 • Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a uns certs serveis o zones del lloc web.
 • De rendiment: S’utilitzen per a millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
 • De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
 • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-li expressament.
 • Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.
 • De geo-localització: Aquestes Cookies s’utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web amb la finalitat d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seua localització.
 • D’analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari amb la finalitat d’obtindre informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

9.3. Cookies utilitzades en aquest lloc web

A continuació es mostra una taula amb les Cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell de intrusivitat” recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:

Nivell 1: es correspon amb Cookies estrictament necessàries per a la prestació del propi servei sol·licitat per l’usuari.

Nivell 2: es correspon amb Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals només és necessari informar sobre la seua existència.

Nivell 3: es correspon amb Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través de webs de les quals GOVERTIS no és titular. Normalment es corresponen amb Cookies de publicitat o d’analítiques on s’identifica a l’usuari de manera única i evident.

Taula de cookies utilitzades
CookieDuracióTipusPropósitoIntrusivitat
JSESSIONIDSessióTècnicMantindre la sessió d’un usuariNivell 1
_utma2 anysAnàlisiMesurament intern amb Google AnalyticsNivell 3
_utmb30 minutsAnàlisiMesurament intern amb Google AnalyticsNivell 3
_utmcSessióAnàlisiMesurament intern amb Google AnalyticsNivell 3
_utmz6 mesosAnàlisiMesurament intern amb Google Analytics i AdWordsNivell 3
wbc_cookie_acceptPersistentTècnicIdentificar si l’usuari accepta l’ús de cookiesNivell 2

9.4. Deshabilitar l’ús de Cookies

Si l’usuari així ho desitja, és possible deixar d’acceptar les Cookies del navegador, o deixar d’acceptar les Cookies d’un servei en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustos normalment es troben en les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, deshabilitar l’ús de Cookies en aquest lloc web mitjançant:

La configuració del navegador,  per exemple:

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safarihttp://support.apple.com/kb/ph5042

Altres eines de tercers, disponibles en línia, que permeten als usuaris detectar les Cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seua desactivació (per exemple, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement).

9.5. Què ocorre en deshabilitar les Cookies?

Algunes funcionalitats i serveis poden quedar deshabilitats o tindre un comportament diferent de l’esperat com, per exemple, romandre identificat, mantindre les compres en el “carret de la compra” en un servei de comerç electrònic o rebre informació dirigida a la seua localització, entre altres.

Si deshabilita l’ús de Cookies en aquest lloc web és probable que deixe de poder accedir a unes certes zones del mateix o que es degrade notablement l’experiència de navegació en aquest.

9.6. Actualització de la Política de cookies

L’ENTITAT pot modificar aquesta Política de cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament.

Quan es produïsquen canvis significatius en aquesta Política de cookies, es comunicarà als usuaris bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.

Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual aquesta en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google.

Pot Vosté rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vosté saber que si ho fa pot ser que no puga usar la plena funcionabilitat d’aquest website. En utilitzar aquest website Vosté consent el tractament d’informació sobre Vosté per Google en la forma i per als fins a dalt indicats.

10. Enllaços

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a l’ENTITAT, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-*line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’EMPRESA O ENTITAT o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre EMPRESA O ENTITAT, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situe l’enllaç que EMPRESA O ENTITAT ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu d’EMPRESA O ENTITAT, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per EMPRESA O ENTITAT, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web d’EMPRESA O ENTITAT, en la forma establida en aquesta clàusula.

6) La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que EMPRESA O ENTITAT, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’EMPRESA  O ENTITAT, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, EMPRESA O ENTITAT, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

11. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

L’ENTITAT no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

L’ENTITAT no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, L’ENTITAT tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de L’ENTITAT seguint el procediment establit en l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre L’ENTITAT i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de L’ENTITAT amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles.  L’ENTITAT es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

L’ENTITAT no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a ella.

L’ENTITAT s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens pogueren instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

12. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calguera efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a hola@socie.org, o enviar una comunicació escrita a l’ENTITAT Carrer José Luis Lazkanoiturburu, 14. 46940-Manises (València)

Jurisdicció i legislació aplicable.

Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest website serà de competència dels tribunals de València.